Samen zingen, samen bidden, God en elkaar ontmoeten.

De laatste Praise&Prayer is geweest. We hebben op 8 december 2019 een mooie manier afscheid van elkaar genomen. Partir c’est mourir un peu en inderdaad afscheid nemen is een beetje sterven. We zijn ongelooflijk dankbaar voor al die avonden die we hebben mogen meemaken met elkaar en ook verdrietig dat het verlangen van de het organiseren van deze Praise&Prayer kennelijk toch zo weinig voedingsbodem in Eindhoven bleek te hebben. Maar dankbaarheid overheerst. Dankbaarheid voor iedereen die samen met ons heeft gezongen, heeft gebeden en God en elkaar hebben mogen ontmoeten. Wij gaan stoppen en ons richten op wat er komen gaat. Wij geloven en wij weten dat God doorgaat met Zijn plan voor deze wereld en Hij weet dat wij beschikbaar zijn om daar onderdeel van uit te maken, op welke manier dan ook.Daarom is het ook mooi denken we, om af te sluiten met het thema van de laatste avond: “Vol verwachting klopt ons hart.”

Wij zien verwachtingsvol uit naar wat komen gaat.

A Dieu!