Over ons

Wie zijn wij:
De Praise&Prayer040 is een initiatief dat door een groep van inmiddels zeven mensen wordt vormgegeven en zich wil richten op samen zingen, bidden, God groot maken en elkaar bemoedigen. Dat willen we doen door één keer per maand op een zondagavond bij elkaar te komen.

Ontstaan:
In seizoen 2017-2018  hadden we één keer per maand op een doordeweekse avond in onze eigen gemeente (Kruispunt) een Praise&Prayer, van daaruit kwam een groter verlangen: Hoe gaaf het zou het zijn als we elke maand een Praise&Prayer zouden hebben met mensen vanuit allerlei verschillende kerken en denominaties? Uit gesprekken met mensen uit verschillenden kerken bleek dit een gedeeld verlangen te zijn. Dat is dan ook de reden dat we dit initiatief zijn begonnen. Wij geloven en verwachten dat God ons daarin wil gebruiken, richting geeft en zegent.

Wat zijn we niet:
We zijn géén nieuwe kerk, gemeente of organisatie. Er is geen pastoraal team, geen voorganger, geen kinderwerkers of wat dan ook. We houden geen collectes of inzamelingen. We richten ons niet specifiek op jongeren of jeugd. Het is geen praiseavond, aanbiddingsavond of worshipnight. Het is uiteindelijk net allemaal even anders.

Wat doen we wel:
Samen God ontmoeten. We verlangen er naar om met zo veel mogelijk mensen uit allerlei kerken van Eindhoven een avond te beleven waarin we samenkomen om te zingen, te bidden, te ontmoeten en om gevoed te worden, door ons te richten op Hem. Muziek heeft daarin een centrale rol. We willen er zijn voor iedereen, maar vooral ook voor de 30+-ers.

Wat is het doel:
Deze avonden zijn er ook om elkaar vast te houden, te helpen en te delen. En vooral om gevuld te mogen worden. Een voorganger zei recent: “We zijn vandaag bij elkaar om God in te ademen en om Hem vervolgens de rest van de week uit te ademen”. God inademen willen wij doen door middel van muzikale lofprijs en aanbidding, in gebed en in stil zijn. Om daarna uit te mogen delen, ieder op zijn eigen plek, in zijn eigen gemeente, op zijn eigen manier. Met vallen en opstaan, maar door de leiding van de Heilige Geest.

En verder:


Daarnaast vinden we het ook belangrijk om elkaar te ontmoeten. Er zijn een moment voor ontmoeting, die we Meet&Greet hebben genoemd. Aansluitend aan de Praise&Prayer.

Tot slot:
We hopen veel van jullie te mogen ontmoeten bij een van de Praise&Prayers of bij de Meet&Greets. Tot dan.

Amarens, Tobias, Marjan en Freek

Aanvulling:

Inmiddels zijn we al weer een paar maanden bezig en we vinden het ontzettend gaaf dat we versterking hebben gekregen in het team. Anja is onze vaste zangeres geworden en het eten en het drinken voor en na de Praise&Prayer is in goede handen van Anne terechtgekomen. De technische staf is uitgebreid met Sander en ook hij is een ervaren en welkome toevoeging in het team tijdens de Praise&Prayers. Er zitten ook nog mogelijke uitbreidingen aan te komen in het muziekteam dus we zijn volop in ontwikkeling.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *