Auteur: Freek

Adieu; Samen zingen, samen bidden. God en elkaar ontmoeten

Daar zijn we de afgelopen anderhalf jaar intensief mee bezig geweest. Samen zingen, samen bidden, God en elkaar ontmoeten. En hoe gaaf was het om dit maandelijks met elkaar te mogen doen. 2019 loopt op zijn eind en 2020 dient zich aan. De tijd van terugblikken naar wat is geweest en vooruitkijken naar wat nog komen gaat, persoonlijk maar ook als team van de Praise&Prayer040. We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar, waarin we nieuwe mensen hebben mogen ontmoeten, waarin we elkaar hebben mogen bemoedigen en samen God groot hebben mogen maken. We hebben mogen ontdekken hoe God tot ons spreekt door de Bijbel heen en hoe groot, hoe trouw en hoe liefdevol Hij is. Alle reden om dankbaar voor te zijn. Die dankbaarheid nemen we mee op 8 december, wanneer we definitief onze laatste Praise&Prayer040 hebben. Dat is namelijk de uitkomst van het proces van terugblikken en vooruitkijken van de afgelopen maanden door het hele team. Aan de ene kant is dat jammer en ook wel verdrietig, maar aan de andere kant biedt dit ook weer mogelijkheden voor nieuwe wegen. God gaat ons daarin altijd voor en in gehoorzaamheid aan Hem willen we die weg volgen. We kijken uit naar 2020 en zijn vol verwachting wat God ieder van ons gaat brengen en hoe Hij ons weer gaat inschakelen. We zijn er klaar voor en we staan er open voor. Laat maar komen, wat hierna komt. Want Hij laat ons nooit alleen!

We zijn ook dankbaar voor een ieder die één of meer avonden hebben bezocht. We vonden het gaaf dat jullie met ons op weg wilden gaan naar een ontmoeting met onze God. Gaaf dat jullie ons ook bleven bemoedigen, ook als het soms even niet lekker liep. Tof dat jullie je hart en twijfels wilden delen met elkaar. Mooi ook dat jullie de vrijheid voelde om feedback te leveren. Het heeft ons als team enorm gesterkt en geholpen om de avonden inhoud en invulling te geven. Dank daarvoor. En voor nu is het mooi. In december 2019 gaan we met een dankbaar hart afscheid van elkaar nemen in de setting van de Praise&Prayer040. En in de zekerheid dat dit niet het einde is maar de start van een nieuw begin willen we toch nog muzikaal afsluiten met de volgende liedtekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Adieu,

Anne, Amarens, Anja, Marjan, Sander, Tobias en Freek

Praise&Prayer november

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur is er een Praise&Prayer in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 in Eindhoven. Het thema voor de Praise&Prayer voor november is “Aanbidding verandert alles.” We zullen deze keer ook weer veel zingen, want wat is er nou mooier om samen God toe te zingen dat wij Hem aanbidden naar Hem uitzien en dat we vol willen worden van zijn Liefde. Het is toch heel bijzonder dat we dat nog steeds maandelijks mogen doen en mogen zeggen, zingen en met elkaar delen:

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.

Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Wees welkom, wie je ook bent en wat je ook doet. Kom zoals je bent, met je twijfels of onzekerheid. Samen mogen we op weg gaan naar een ontmoeting met God. We hopen dat velen de weg naar de Praise&Prayers weten te vinden.

Onder het kopje “Agenda” vind je de geplande activiteiten van de Praise&Prayer040. Daarnaast hebben we sinds mei 2019 een nieuwspagina met daarop de laatste berichten en is er een nieuwe blogpagina. Zo hoef je niets meer te missen van al onze activiteiten.

Terugblikken en vooruitzien

Gisterenavond weer een hele mooie avond gehad met elkaar. Inspirerend en bemoedigend. Fijn dat we, met hoe weinigen we ook zijn, elke keer weer onze dank naar God uit mogen spreken en zingen en dat we elkaar bemoedigen en dat God ons bemoedigd. Het zijn altijd weer waardevolle momenten die we toch koesteren. Mooi om intiem met God te zijn.

We zijn nu ruim een jaar bezig en dat is altijd een mooi moment om eens even in alle rust de balans op te maken over de Praise&Prayer040. Om bijvoorbeeld te kijken naar de visie en de missie en in hoeverre die aansluiten bij wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en hoe we dat hebben vormgegeven. We zijn in ieder geval heel erg dankbaar dat we de Praise&Prayer040 met zovelen hebben mogen doen. De komende maanden gaan we ons als team bezig houden hiermee en uiteraard houden we jullie allemaal op de hoogte via deze website.

Praise&Prayer oktober

Het thema voor de Praise&Prayer voor oktober is “Gods trouw <-> ons vertrouwen.” We zullen deze keer veel zingen, want wat is er nou mooier om samen God toe te zingen dat wij Hem vertrouwen en Hij trouw aan ons is en blijft. Dat is toch heel bijzonder dat we dat maandelijks mogen doen en mogen zeggen, zingen en met elkaar delen:

Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer.

Wees welkom, wie je ook bent en wat je ook doet. Kom zoals je bent, met je twijfels of onzekerheid. Samen mogen we op weg gaan naar een ontmoeting met God.

Breng dank aan de Eeuwige

13 oktober 2019 gaan we weer tijdens de Praise&Prayer met elkaar op weg naar een ontmoeting met God en luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. En God simpelweg bedanken voor wie Hij is. We doen het elke keer weer uitdrukkelijk tijdens de Praise&Prayer. God Bedanken!

We zijn niet zo goed in onze dank uitspreken naar elkaar. Dat zit misschien ook wel in onze aard. We zijn tenslotte ook heel lang, en misschien nog steeds wel, een calvinistisch volkje genoemd. Zegt dat wat over hoe wij omgaan met onze dank naar God toe? Zijn we daar soms ook iets te calvinistisch in? “Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg?”

Dank brengen aan God is de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel van mijn leven geworden. Misschien dat mijn ziekenhuisopname en het overlijden van mijn (schoon)ouders in 2015 en 2016 daar mede verantwoordelijk voor zijn; hoe dan ook, ik merk dat ik steeds meer op zoek ga naar een echte ontmoeting met de Vader en dat ik me blindelings durf te laten leiden door de Heilige Geest. Door wie of wat kan ik me beter laten leiden? Want God is goed en heeft ons lief! Ik merk dat ik daardoor Gods liefde uit ga dragen. Niet activistisch of moralistisch, maar met liefde en compassie. Gewoon omdat ik van mensen wil houden zoals Jezus Christus mij liefheeft.

Toen ik tot de ontdekking kwam dat God ons oneindig lief heeft en dat wij door zijn Zoon Jezus Christus redding van de dood heeft gebracht en daarnaast een beetje inzicht kreeg op de impact die dat heeft op mijn leven had, is er iets definitief in mijn leven veranderd. Het was vanaf dat moment voor mijn onbestaanbaar dat je daar niet enorm vol van bent. Dan wil je toch niets liever dan dit levensreddende gebeuren met anderen delen; gunnen dat ieder mens met volle teugen mag leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is niet voor later in de Hemel, dat is juist ook voor nu, voor vandaag! “Ik wil juichen voor u mijn Heer, met blijdschap in mijn hart.” Er is nooit genoeg tijd op de hele wereld om mijn dankbaarheid naar God duidelijk te maken. Maar ik moet bekennen dat het me vaak niet eens lukt om een uurtje per dag daarvoor vrij te maken! Alleen al de gewone dagdagelijkse dingen zorgen er voor dat ik nog maar weinig tijd beschikbaar heb om die dank ook echt te delen met God. Juist daarom ben ik ook zo dankbaar voor de Praise&Prayer. Die (voorbereidings)tijd staat in ieder geval in het teken van dankbaarheid.

Toen wij ruim 2 jaar geleden op de route van het opzetten van een “Worshipchurch” werden gezet, werd het verlangen om Eindhovenbreed God te danken en te aanbidden op een bijzondere manier heel concreet. We zijn er toen met z’n vieren mee aan de slag gegaan en hebben daarbij Gods wijsheid en leiding gevraagd en ervaren in dit proces. Uiteindelijk hebben we niet voor de naam Worshipchurch gekozen, omdat het nogal wat verwarring zorgt. Wij willen juist geen kerk zijn zoals we die kennen. We willen een plaats zijn van dankbaarheid en ontmoeting. Het is uiteindelijk “Praise&Prayer040” geworden. In de hoop en de verwachting dat dit veel mensen zou aanspreken om ook een keer zonder tijdsdruk en liturgische vormen samen op weg te gaan. Op weg om God te ontmoeten en Hem dank te brengen. Onze God, die ons gered heeft en die we zo graag willen grootmaken. Uit de diverse gesprekken die we vooraf hebben gevoerd met geïnteresseerden, dachten we toch wel 50 mensen te mogen begroeten, die dit verlangen samen met ons wilden delen. Door te zingen, te luisteren, stil te zijn, te bidden en elkaar te bemoedigen. Dat bleek toch niet zo te zijn. De opkomst bleef het hele jaar ver achter bij de verwachtingen. Momenteel bezoeken gemiddeld 0,00006 procent van de Eindhovense bevolking de Praise&Prayer040. (Inwonersaantal Eindhoven= 231.000; een leuke rekensom.) Logisch, statistisch en menselijkerwijs gezien alle reden om er mee te stoppen. Je gaat dan juist ook vragen stellen: Waren wij wel door God geleid? Was het geen eigen wijsheid ipv Gods wijsheid? Doen we dit omdat wij het zo gaaf vinden, of is dit echt iets wat God van ons vraagt……?

We zitten nog in het proces van vragen beantwoorden en hebben er nog geen definitief antwoord op, maar we geven nu niet op. Na elke Praise&Prayer mogen we mensen spreken die dankbaar zijn dat ze onderdeel waren van de ontmoeting, die in hun hart geraakt zijn door de liederen. Of die nieuwe inzichten hebben gekregen nav de stukjes die we uit de Bijbel hebben gelezen. Of die in de rust en stilte weer even ruimte hadden gevonden om God te ontmoeten. Elke Praise&Prayer is er wel een ontmoeting met God. En dat is waarom we dit zijn gaan doen. Dus stoppen of opgeven is daarom niet aan de orde. Het gaan ons zo niet om ons, om ons ego, onze effort, onze muzikaliteit of om onze kennis, wijsheid, performance of wat dan ook. Het gaat ons alleen maar om Jezus Christus. Om dank te brengen aan God die onze dank en eer meer dan waard is. En daar gaan we NIET mee stoppen, we gaan met nog meer volharding door.

Hoe het er in de toekomst uit gaan zien? We weten het niet, maar we stellen ons vertrouwen volledig op Hem. En wie ons verlangen deelt, wordt van harte uitgenodigd om dat samen met ons te doen. Iedereen is welkom; kom juist zoals je bent. Samen zingen, samen bidden, God en elkaar ontmoeten. Hoe mooi is dat om dat één keer per maand met elkaar te delen, los van welke kerkelijke achtergrond dan ook. Wat een geweldige God hebben wij! Die kunnen wij nooit genoeg of te vaak bedanken. En tenslotte nog maar een keertje voor de volledigheid:

Je bent van harte uitgenodigd. Kom en breng Dank aan de Eeuwige!

In deze stilte?

Wij, het team van Praise&Prayer040, vinden het geweldig gaaf om elke 2de zondag van de maand God al onze dank te brengen. Dat doen we door voor Hem en over Hem te zingen. Samen met onze bezoekers lezen wat Hij ons wil vertellen en samen stil te worden, gewoon te luisteren naar Gods stem die ons influistert. Want onze God is niet ver weg, maar heel dichtbij. We moeten alleen even stil worden om de fluistering te horen. En dat mogen we samen met anderen doen die ook God op deze manier willen danken en ontmoeten.

Praise&Prayer; Prijzen&Bidden. We doen het allebei tijdens onze avonden. Wat is bidden nou eigenlijk? Bidden is praten met God! Misschien heb je dat wel eens gehoord, of beter nog, dat ook zelf geleerd. Het is helemaal waar, maar het is niet compleet. Gebed is minstens evenveel luisteren naar God. Praten met elkaar gaat twee kanten op. Je bent met elkaar aan het praten. Iets zeggen en aandachtig luisteren. En dat is mogelijk iets waar we veel minder ruimte voor maken. Wij kunnen uitstekend praten tegen God. Wij geloven ook dat hij ons altijd hoort, al lijkt het soms anders. Maar heb je je wel eens afgevraagd of God ook tegen jou praat? Ontdekt dat God in gebed tot je kan spreken? Soms met een bijna hoorbare stem. Niet? Dat is jammer, want daardoor mis je wel wat. Maar praten mét God gaat niet vanzelf. Daar is een luisterend oor voor nodig en een open houding. En omdat Hij dichtbij is, praat Hij ook zacht. God komt niet “alles overschreeuwend” je leven binnen gedenderd. Nee, Hij fluistert.

Het kost ons best veel moeite om stil te worden en niet met van alles bezig te zijn. Om je hoofd “op stop” te zetten. Toch proberen we dat elke Praise&Prayer weer opnieuw. We proberen ons hoofd “uit-te-zetten” en te luisteren naar wat God tot ons fluistert. Stil te worden om te kunnen horen wat Hij tot ons zegt. Als dat lukt dan weet je hoe waardevol het is om de stille stem van God te horen. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt voor oefenen. Ik daag jullie allemaal uit om de komende weken elke dag gewoon hardop te bidden en te vragen of God tot je wil spreken in de stilte van het gebed. En ben dan gewoon een paar minuten stil. Hou het vol en geef niet op als je gedachten toch afdwalen. Oefening baart kunst. Het hoort er gewoon bij. Maar ga het gewoon eens een tijdje proberen. Wat helpt is voor jezelf opschrijven of en wat God tegen je zegt. En het is ook helemaal niet erg als je niets hoort. God spreekt op vele manier, maar daar heb ik het een andere keer nog wel over. Ik ben heel benieuwd wat je mag gaan ontdekken over God die met je praat. Veel plezier!

In deze stilte! De stilte is bij uitstek de plek om God te kunnen ontmoeten. Ik wens je hele mooie ontmoetingen en gesprekken toe.

Praise&Prayer september

Wij willen u hartelijk uitnodigen voor de Praise&Prayer op 8 september 2019.

Iedereen in Eindhoven en omgeving, die een avond tot rust wil komen in Gods tegenwoordigheid is hartelijk welkom. In september willen we met elkaar nadenken over bidden.Op onze stille momenten met Hem mogen we Hem alles vertellen, want Hij wil ons in liefde helpen bij alles wat ons bezwaart. In Mattheus 6:6 lezen we het volgende: ”Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.”

Muziek en zang spelen een grote rol. Deze keer willen we ook stilstaan bij het bidden; hoe we Hem, tijdens ons persoonlijke momenten met God, alles mogen vertellen wat ons in de weg zit. Maar ook stil worden, om Hem te ontmoeten en te ontdekken wat Hij ons kan zeggen in deze stilte. Vanaf 19.15 is er koffie en thee  en om 19.30 uur gaan we beginnen. Tijdens deze avond willen we God én elkaar ontmoeten. Het eerste deel van de avond zal bestaan uit  zingen, gebed en ontdekken wat de Bijbel ons over bidden te zeggen heeft. Dit duurt anderhalf uur. In het tweede deel van de avond is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken en is er ook gelegenheid voor gebed. Om half 10 sluiten we de avond af. De Praise&Prayer is in de Adventskerk aan de Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.

We hopen u te ontmoeten,

Tobias en Amarens van Beek, Freek en Marjan Dommerholt, Sander en Anne Geluk en Anja de Hoog

Praise&Prayer augustus

Komende zondag zijn we er weer. Deel 2 van het thema Rust en Ruimte.

Een vliegende start maken in het nieuwe seizoen? Wie wil dat nou niet. De meeste van ons zijn na een welverdiende vakantie weer vol energie en plannen. Klaar om er weer eens “flink tegenaan” te gaan. Vaak merken we dan na een maand of twee dat onze energie weer aardig is terug gezakt en er weer een energietekort dreigt te ontstaan. Vakantie? Dat voelt als lang geleden! En toch hoeft dat niet!

In de komende Praise&Prayer willen we eens gaan kijken wat er nu voor nodig is om die energie langer vast te blijven houden en wat de valkuilen zijn waardoor de energie weglekt. Verrassend genoeg heeft de Bijbel hier best wel wat zinnige dingen over te zeggen. Actueler en praktischer ook dan je misschien verwacht. 🙂

Nieuwsgierig?

Je bent van harte welkom. Kom zoals je bent. Iedereen is welkom. We beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.00 uur af.

Praise&Prayer juli

Goed nieuws! Tijdens de zomermaanden gaat de Praise&Prayer gewoon door! op zondagavond 14  juli bent u en jij van welkom, gewoon zoals je bent, om samen met mensen vanuit allerlei verschillende kerken en achtergronden van Eindhoven te zingen, te bidden, en God en elkaar te ontmoeten!

Tijdens de zomer staat het thema ‘Rust & Ruimte’ centraal, waarbij we in zullen gaan op het loslaten van de zorg en de hectiek, door tot rust te komen en op zoek te gaan naar God. Hem inademen, om Hem vervolgens de rest van de week uit te ademen. Ieder op zijn eigen plek, in zijn eigen gemeente, op zijn eigen manier. Ook elkaar ontmoeten vinden we belangrijk, daarom is er aansluitend aan de Praise&Prayer een half uur ruimte voor ontmoeting.

Nieuwsgierig, of mocht u de vorige keer gemist hebben; kijk voor meer informatie op deze website of op Facebook https://www.facebook.com/praiseandprayer040/ of binnenkort op ons Youtubekanaal. Op FaceBook vind je ook de agenda. Deze avond wordt gehouden in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 in Eindhoven en duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00. We hopen dan veel van jullie te mogen ontmoeten.