Categorie: Updates en Nieuws

Adieu; Samen zingen, samen bidden. God en elkaar ontmoeten

Daar zijn we de afgelopen anderhalf jaar intensief mee bezig geweest. Samen zingen, samen bidden, God en elkaar ontmoeten. En hoe gaaf was het om dit maandelijks met elkaar te mogen doen. 2019 loopt op zijn eind en 2020 dient zich aan. De tijd van terugblikken naar wat is geweest en vooruitkijken naar wat nog komen gaat, persoonlijk maar ook als team van de Praise&Prayer040. We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar, waarin we nieuwe mensen hebben mogen ontmoeten, waarin we elkaar hebben mogen bemoedigen en samen God groot hebben mogen maken. We hebben mogen ontdekken hoe God tot ons spreekt door de Bijbel heen en hoe groot, hoe trouw en hoe liefdevol Hij is. Alle reden om dankbaar voor te zijn. Die dankbaarheid nemen we mee op 8 december, wanneer we definitief onze laatste Praise&Prayer040 hebben. Dat is namelijk de uitkomst van het proces van terugblikken en vooruitkijken van de afgelopen maanden door het hele team. Aan de ene kant is dat jammer en ook wel verdrietig, maar aan de andere kant biedt dit ook weer mogelijkheden voor nieuwe wegen. God gaat ons daarin altijd voor en in gehoorzaamheid aan Hem willen we die weg volgen. We kijken uit naar 2020 en zijn vol verwachting wat God ieder van ons gaat brengen en hoe Hij ons weer gaat inschakelen. We zijn er klaar voor en we staan er open voor. Laat maar komen, wat hierna komt. Want Hij laat ons nooit alleen!

We zijn ook dankbaar voor een ieder die één of meer avonden hebben bezocht. We vonden het gaaf dat jullie met ons op weg wilden gaan naar een ontmoeting met onze God. Gaaf dat jullie ons ook bleven bemoedigen, ook als het soms even niet lekker liep. Tof dat jullie je hart en twijfels wilden delen met elkaar. Mooi ook dat jullie de vrijheid voelde om feedback te leveren. Het heeft ons als team enorm gesterkt en geholpen om de avonden inhoud en invulling te geven. Dank daarvoor. En voor nu is het mooi. In december 2019 gaan we met een dankbaar hart afscheid van elkaar nemen in de setting van de Praise&Prayer040. En in de zekerheid dat dit niet het einde is maar de start van een nieuw begin willen we toch nog muzikaal afsluiten met de volgende liedtekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Adieu,

Anne, Amarens, Anja, Marjan, Sander, Tobias en Freek

Praise&Prayer november

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur is er een Praise&Prayer in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 in Eindhoven. Het thema voor de Praise&Prayer voor november is “Aanbidding verandert alles.” We zullen deze keer ook weer veel zingen, want wat is er nou mooier om samen God toe te zingen dat wij Hem aanbidden naar Hem uitzien en dat we vol willen worden van zijn Liefde. Het is toch heel bijzonder dat we dat nog steeds maandelijks mogen doen en mogen zeggen, zingen en met elkaar delen:

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.

Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Wees welkom, wie je ook bent en wat je ook doet. Kom zoals je bent, met je twijfels of onzekerheid. Samen mogen we op weg gaan naar een ontmoeting met God. We hopen dat velen de weg naar de Praise&Prayers weten te vinden.

Onder het kopje “Agenda” vind je de geplande activiteiten van de Praise&Prayer040. Daarnaast hebben we sinds mei 2019 een nieuwspagina met daarop de laatste berichten en is er een nieuwe blogpagina. Zo hoef je niets meer te missen van al onze activiteiten.

Terugblikken en vooruitzien

Gisterenavond weer een hele mooie avond gehad met elkaar. Inspirerend en bemoedigend. Fijn dat we, met hoe weinigen we ook zijn, elke keer weer onze dank naar God uit mogen spreken en zingen en dat we elkaar bemoedigen en dat God ons bemoedigd. Het zijn altijd weer waardevolle momenten die we toch koesteren. Mooi om intiem met God te zijn.

We zijn nu ruim een jaar bezig en dat is altijd een mooi moment om eens even in alle rust de balans op te maken over de Praise&Prayer040. Om bijvoorbeeld te kijken naar de visie en de missie en in hoeverre die aansluiten bij wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en hoe we dat hebben vormgegeven. We zijn in ieder geval heel erg dankbaar dat we de Praise&Prayer040 met zovelen hebben mogen doen. De komende maanden gaan we ons als team bezig houden hiermee en uiteraard houden we jullie allemaal op de hoogte via deze website.

Praise&Prayer oktober

Het thema voor de Praise&Prayer voor oktober is “Gods trouw <-> ons vertrouwen.” We zullen deze keer veel zingen, want wat is er nou mooier om samen God toe te zingen dat wij Hem vertrouwen en Hij trouw aan ons is en blijft. Dat is toch heel bijzonder dat we dat maandelijks mogen doen en mogen zeggen, zingen en met elkaar delen:

Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer.

Wees welkom, wie je ook bent en wat je ook doet. Kom zoals je bent, met je twijfels of onzekerheid. Samen mogen we op weg gaan naar een ontmoeting met God.

Praise&Prayer september

Wij willen u hartelijk uitnodigen voor de Praise&Prayer op 8 september 2019.

Iedereen in Eindhoven en omgeving, die een avond tot rust wil komen in Gods tegenwoordigheid is hartelijk welkom. In september willen we met elkaar nadenken over bidden.Op onze stille momenten met Hem mogen we Hem alles vertellen, want Hij wil ons in liefde helpen bij alles wat ons bezwaart. In Mattheus 6:6 lezen we het volgende: ”Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.”

Muziek en zang spelen een grote rol. Deze keer willen we ook stilstaan bij het bidden; hoe we Hem, tijdens ons persoonlijke momenten met God, alles mogen vertellen wat ons in de weg zit. Maar ook stil worden, om Hem te ontmoeten en te ontdekken wat Hij ons kan zeggen in deze stilte. Vanaf 19.15 is er koffie en thee  en om 19.30 uur gaan we beginnen. Tijdens deze avond willen we God én elkaar ontmoeten. Het eerste deel van de avond zal bestaan uit  zingen, gebed en ontdekken wat de Bijbel ons over bidden te zeggen heeft. Dit duurt anderhalf uur. In het tweede deel van de avond is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken en is er ook gelegenheid voor gebed. Om half 10 sluiten we de avond af. De Praise&Prayer is in de Adventskerk aan de Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.

We hopen u te ontmoeten,

Tobias en Amarens van Beek, Freek en Marjan Dommerholt, Sander en Anne Geluk en Anja de Hoog

Praise&Prayer augustus

Komende zondag zijn we er weer. Deel 2 van het thema Rust en Ruimte.

Een vliegende start maken in het nieuwe seizoen? Wie wil dat nou niet. De meeste van ons zijn na een welverdiende vakantie weer vol energie en plannen. Klaar om er weer eens “flink tegenaan” te gaan. Vaak merken we dan na een maand of twee dat onze energie weer aardig is terug gezakt en er weer een energietekort dreigt te ontstaan. Vakantie? Dat voelt als lang geleden! En toch hoeft dat niet!

In de komende Praise&Prayer willen we eens gaan kijken wat er nu voor nodig is om die energie langer vast te blijven houden en wat de valkuilen zijn waardoor de energie weglekt. Verrassend genoeg heeft de Bijbel hier best wel wat zinnige dingen over te zeggen. Actueler en praktischer ook dan je misschien verwacht. 🙂

Nieuwsgierig?

Je bent van harte welkom. Kom zoals je bent. Iedereen is welkom. We beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.00 uur af.

Praise&Prayer juli

Goed nieuws! Tijdens de zomermaanden gaat de Praise&Prayer gewoon door! op zondagavond 14  juli bent u en jij van welkom, gewoon zoals je bent, om samen met mensen vanuit allerlei verschillende kerken en achtergronden van Eindhoven te zingen, te bidden, en God en elkaar te ontmoeten!

Tijdens de zomer staat het thema ‘Rust & Ruimte’ centraal, waarbij we in zullen gaan op het loslaten van de zorg en de hectiek, door tot rust te komen en op zoek te gaan naar God. Hem inademen, om Hem vervolgens de rest van de week uit te ademen. Ieder op zijn eigen plek, in zijn eigen gemeente, op zijn eigen manier. Ook elkaar ontmoeten vinden we belangrijk, daarom is er aansluitend aan de Praise&Prayer een half uur ruimte voor ontmoeting.

Nieuwsgierig, of mocht u de vorige keer gemist hebben; kijk voor meer informatie op deze website of op Facebook https://www.facebook.com/praiseandprayer040/ of binnenkort op ons Youtubekanaal. Op FaceBook vind je ook de agenda. Deze avond wordt gehouden in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 in Eindhoven en duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00. We hopen dan veel van jullie te mogen ontmoeten. 

Praise&Prayer Juni

Afgelopen zondag hebben we weer een aantal nieuwsgierige nieuwe bezoekers mogen begroeten. Uit de gesprekjes naderhand bleek dat zij een wat ander beeld hadden van de avond, dan hoe deze avond liep. En dat horen we meer. 
De verwachting ligt anders dat hoe de avond er uiteindelijk uitziet. Zonder nu direct een antwoord te geven op de vraag: waarom i dat zo? nu direct na te denken, willen we wel met jullie delen wat we nou wel doen tijdens de Praise&Prayers.

De Praise&Prayer040 heeft veel meer het karakter om God te ontmoeten vanuit de “verstilde aanbidding” en ingetogenheid en veel minder vanuit een feest en jubel karakter. Beiden uitgangspunten zijn fantastisch en wij genieten van beiden evenveel. Wij snappen wel dat het goed is om te blijven zeggen dat deze avonden, avonden zijn waarin we: Samen zingen, Samen bidden, God en elkaar ontmoeten, vanuit de rust, stilte en het loskomen van de dagelijkse hectiek. Vaak ziet dat er ingetogen, ontspannen en intiem uit.

We hopen dat dit een beetje helpt in het verwachtingspatroon van iedereen die de Praise&Prayers bezoeken.

Tot vanavond!

Hoe gaaf is het dat je vanavond gewoon anderhalf uur lang mag zingen, bidden, stil worden en bijbellezen samen met een aantal anderen, om God te danken voor wie Hij is en wat Hij door zijn Zoon Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Er wordt vanavond niets van je verwacht, er is niets wat je moet doen, je krijgt koffie en thee, na afloop nog een hapje en een drankje. We mogen op weg gaan naar een ontmoeting met God. Samen zingen, samen bidden en God en elkaar ontmoeten. Kom vooral zoals je bent, jij bent altijd welkom!

Wij zien er naar uit! Tot vanavond!