Praise&Prayer september

Wij willen u hartelijk uitnodigen voor de Praise&Prayer op 8 september 2019.

Iedereen in Eindhoven en omgeving, die een avond tot rust wil komen in Gods tegenwoordigheid is hartelijk welkom. In september willen we met elkaar nadenken over bidden.Op onze stille momenten met Hem mogen we Hem alles vertellen, want Hij wil ons in liefde helpen bij alles wat ons bezwaart. In Mattheus 6:6 lezen we het volgende: ”Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.”

Muziek en zang spelen een grote rol. Deze keer willen we ook stilstaan bij het bidden; hoe we Hem, tijdens ons persoonlijke momenten met God, alles mogen vertellen wat ons in de weg zit. Maar ook stil worden, om Hem te ontmoeten en te ontdekken wat Hij ons kan zeggen in deze stilte. Vanaf 19.15 is er koffie en thee  en om 19.30 uur gaan we beginnen. Tijdens deze avond willen we God én elkaar ontmoeten. Het eerste deel van de avond zal bestaan uit  zingen, gebed en ontdekken wat de Bijbel ons over bidden te zeggen heeft. Dit duurt anderhalf uur. In het tweede deel van de avond is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken en is er ook gelegenheid voor gebed. Om half 10 sluiten we de avond af. De Praise&Prayer is in de Adventskerk aan de Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.

We hopen u te ontmoeten,

Tobias en Amarens van Beek, Freek en Marjan Dommerholt, Sander en Anne Geluk en Anja de Hoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *